Zakłady Giesche w Katowicach - 1937

13 Wyswietleń
Published
Film wykonany w późnych latach 30-tych w Hucie Giesche w Katowicach.

Georg Giesche urodził się 29 października 1653 w Dörfel koło Wrocławia. Od roku 1680 pracował jako kupiec sukna. W czasie jednej z podróży handlowych na Górny Śląsk natrafił w okolicach Szarleja koło Bytomia na rudy galmanu, które już od XVI wieku używane były do produkcji mosiądzu.
W 1704 otrzymał cesarskie prawo kupna i sprzedaży rudy galmanu. Eksportował ją do Szwecji, która do tej pory kupowała galman w dolnej Nadrenii.

W 1803 roku państwo pruskie wprowadziło wolne prawo górnicze i tym samym przedsiębiorstwo "Georg von Giesches Erben" straciło cesarski przywilej dający im wyłączne uprawnienia na wydobycie rud galmanu. Przedsiębiorstwo wybudowało w 1810 roku hutę Sigismund pod Tarnowskimi Górami a w 1811 roku hutę Concordia w Szarleju. W 1860 roku rodzinnne przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę "Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben AG" ("Towarzystwo Górnicze Spadkobierców Georga von Giesche, spółka akcyjna") i postawiło kolejne huty cynku w pobliżu złóż węgla kamiennego, gdzie powstały kopalnia Giesche i kopalnia Kleofas w Katowicach, jak też kopalnia Heinitz w Bytomiu.
Spółka wybudowała również w 1874 r. kopalnie rud ołowiu w Chrzanowie (w Galicji), a w 1879 r. kolejne w Rosenau na Węgrzech.

Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku, również spółka uległa podziałowi. Po polskiej stronie została stworzona spółka akcyjna "Spadkobiercy Jerzego Giszego", a po niemieckiej znalazła się zaledwie niewielka część dawnej substancji, kopalnia Heinitz w Bytomiu i kopalnia ołowiu w Szarleju.
Jedna piąta majątku znalazła się po niemieckiej stronie, reszta w państwie polskim. Z tego powstało odrębne przedsiębiorstwo pod nazwą Giesche Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Nowa spółka wydała duże pieniądze na kupno huty cynku w Trzebini, kopalni Sobieski w Borach i fabryki porcelany w Bogucicach. Zakłady nie przyniosły spodziewanych zysków, co pogorszyło sytuację finansową całego koncernu. Właśnie dlatego w 1926 r. spadkobiercy Gieschego, którzy musieli dokapitalizować spółkę, zdecydowali się sprzedać większościowy pakiet amerykańskiemu holdingowi SACO (Silesian-American Corporation).

W SACO, które stało się firmą-matką spółki Giesche SA, 51 proc. akcji należało do Anaconda Cooper Mining Co., a 40 proc. pozostało w rękach dawnych właścicieli Gieschego. W czasie wojny firma była objęta zarządem komisarycznym, a w 1945 r. została znacjonalizowana.

Po wojnie, w 1946 roku spółka spadkobierców Gieschego ukonstytuowała się na nowo w Republice Federalnej Niemiec i od roku 1948 prowadzi działalność pod nazwą "Gesellschaft von Giesches Erben", zajmując się handlem, produkcją aluminium, materiałów budowlanych, wydobyciem bazaltu itp.

Przed wojną Giesche SA miała około 1/3 Katowic. To wschodnia część Katowic, czyli Giszowiec, Nikiszowiec, Szopienice, ale też część zachodnia, czyli Załęże, tereny położone na południe od dzisiejszej Drogowej Trasy Średnicowej aż do działek na wschód od ul. Bocheńskiego. I dalej na południe.
Kategorie
Miasta
Bądź pierwszym który skomentuje.